• Trang Chủ
  • Hẹp bao quy đầu

Hẹp bao quy đầu

Hẹp bao quy đầu

Hầu hết các bé trai khi  sinh ra đều bị hẹp bao quy đầu sinh lý, nhưng theo thời gian bao quy đầu  tách khỏi quy đầu dương vật mà...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !